Vad händer med oss när vi flyttar?

Att flytta är alltid en omställning. Att flytta mellan olika länder och olika kulturer innebär ofta en enorm omställning. Vi inte bara byter plats att bo på, vi byter kanske också språk, matvanor, klädstil, intressen, vänner, skolsystem …. större delen av vårt liv byts ut och förändras. Också vårt sätt att vara, och hur andra ser på mej kan förändras.

Denna stora förändring leder ofta till en stress i familjen, som drabbar både barn och vuxna, och det kan leda till fler konflikter. Men det kan också bli en tid när familjen kommer närmare varandra. Vi får gemensamma upplevelser, och vi känner att vi behöver varandra. Om vi kan prata om våra känslor är det större chans att vi kommer närmare varandra och att det inte blir så stora och många konflikter.

Ulrika Ernvik
familjegladje.se