Missionärsbarn

Många Third Culture Kids är missionärsbarn. Barn till föräldrar som flyttat till en annan kultur för att dela med sej av sin kristna tro. De delar samma utmaningar, glädjeämnen och frågor som andra Third Culture Kids, men bär dessutom ofta frågan: Var finns Gud mitt i alla flyttar i mitt liv?

Under många år har jag varit delaktig i Missionärsbarnsträffen, MBT, för svenska missionärsbarn som bor eller har bott över hela världen. Det är ett fantastiskt läger som startade på 80-talet och som äger rum en vecka varje sommar för barn som är tio år och äldre. Deltagarna delas upp i Kidz 10-12 år, tonåringar 13-17 år och unga vuxna 18 år och uppåt.  Alla ledare är vuxna missionärsbarn. Ibland ordnas i samband med MBT ett par dagar för vuxna missionärsbarn – MBT+, och ibland ordnas en föräldraträff. Mer information om missionärsbarnsträffen finns på www.mbt.se.

Under året ordnas också digitala träffar för barn och tonåringar som bor runt om i världen. Mer information finns i facebookgruppen Våra barn är TCKs.

Emellanåt ordnar jag också träffar för vuxna missionärsbarn, eller deltar i träffar som andra ordna, med föreläsningar och möjlighet till samtal.

 

Ulrika Ernvik
familjegladje.se