Boktips

Det finns inte så många böcker på svenska om Third Culture Kids, men en bok har kommit ut under hösten 2017 ”Third Culture Kids” – ett personligt samlingsverk med bilder, text och uttryck från Ra Hidaya Modig, som är ett samlingsnamn för det 40-tal personer som medverkar i boken. Det finns också en del skönlitteratur på svenska om och av TCK.

Här kommer några tips på engelska böcker som kan hjälpa oss att förstå vad det innebär att vara Third Culture Kid och hur föräldrar och organisationer kan förstå barnen och ge dom det stöd dom behöver.

Third Culture Kids – Growing Up Among Worlds, av David Pollock och Ruth Van Reken, 1999, ny upplaga 2017. Den mest heltäckande boken om Third Culture Kids, med mycket bra information för föräldrar, organisationer och vuxna TCK.

Families on the move, av Marion Knell, 2001. En bok med många bra tips om vad man kan göra som familj för att underlätta flyttandet och se allas behov.

Home keeps moving, av Heidi Sand-Hart, 2010. En berättelse av ett missionärsbarn om hennes flyttar mellan länder och världsdelar.

Raising Global Nomads, av Robin Pascoe, 2006. Bra bok för föräldrar.

Growing Up Global – Raising Children to Be At Home in the World, av Homa Sabet Tavangar, 2009. Många bra tips om hur man kan dra nytta av att vara Global Nomad.