Att blanda olika kulturer

När vi växer upp i olika kulturer, utvecklar vi ofta vårt eget sätt att blanda de olika kulturerna inom oss. Här är några exempel på hur vi gör. Ofta ändrar vi under vårt liv och i olika situationer sättet vi blandar på.

–       Oxen
Anpassar mej inte. Behåller min första kultur utan att ändra mej det minsta.
Landar aldrig i den nya kulturen, men lättare när jag ska tillbaka till den första kulturen.

–       Fjärilen
Börjar som en puppa, men förändrar mej sedan till en fjäril – något väldigt annorlunda. Blir helt och hållet en del av den nya kulturen. Fungerar bra i den nya kulturen, men svårt om och när jag ska tillbaka till den första kulturen. Kan också vara svårt att helt och hållet bli en del av den nya kulturen, eftersom jag ändå är uppvuxen i en familj från den första kulturen.

–       Kameleont
Byter färg beroende på omgivningen. Anpassar mej till den kultur där jag just nu be befinner mej. Känner mej hemma överallt, men andra kan undra: Vem är du egentligen?

–       Tasmanska djävulen (Ser ut som en liten hund, finns bara på Tasmanien, har stickande lukt och skriker högt) . Drar uppmärksamhet till mej och kan också bli aggressiv. Visar alltid hur annorlunda jag är. När jag är i den ena kulturen beter jag mej som man gör i den andra kulturen. Vill inte vara som andra. Vill identifiera mej med den andra kulturen, och försvara dom. Kan göra att jag känner mej annorlunda.

–       Mulåsnan
Inga konflikter någonstans, blandar helt och hållet, håller en låg profil.Kan göra det svårt för mej att se vem jag verkligen är.

–       Platypus ( ett djur som har päls som ett däggdjur, näbb som en anka, lägger ägg som en reptil).
Väljer i vilka situationer jag vill använda mina olika kulturidentiteter. Använder mej av alla mina identiteter, men det kan vara svårt för andra att förstå vem jag är.

–       Sköldpaddan
Gömmer mej, visar inte vem jag är. Kan bli ensam och isolerad.

 

Ulrika Ernvik
familjegladje.se