Samtal – Relationsverkstan

Ibland är det bra att bolla med någon utomstående för att komma vidare, i sitt eget liv eller i en relation. Jag erbjuder samtal för enskilda, par, familjer och grupper. Om jag arbetar med en familj lägger jag ofta upp ett program, där jag träffar först hela familjen, sedan de vuxna tillsammans, sedan de vuxna var för sej ett par gånger, så de vuxna tillsammans igen, och till sist hela familjen samlad.

Mål med samtalen

Vi sätter tillsammans upp vilka mål vi har för samtalen. Jag tänker att det vi ofta behöver är fördjupade och trygga relationer

  • till oss själva – vilket ofta handlar om att förstå mej själv bättre, bli varse mina behov och känslor, kunna se mönster i mitt liv. och kunna se hur min historia påverkar att jag är den jag är idag. Det handlar också om att se och hitta min kraft att förändra mej själv och min situation.
  • till människor som vi lever nära – vilket ofta handlar om att se vilka mönster jag har en tendens att utveckla i relationer, vad jag förväntar mej av andra, och vilka signaler jag sänder ut. Det handlar om att lära sej nya sätt att kommunicera sina önskningar, behov och känslor. Det handlar också om att se vilken eller vilka människor som kan vara trygga anknytningspersoner för mej, samt vem eller vilka jag kan bli en trygg anknytningsperson för, och vad det innebär att vara en trygg anknytningsperson. Och så handlar det förstås om gränser – när ska jag sätta gränser, och vilka gränser ska jag sätta?
  • till ett nätverk – det vi också kan tänka som flocken – släkten, föreningar, samhället, att känna att vi är en del av något där vi får bidra med det vi är och kan.
  • till naturen och någon form av livskraft. Jag lyssnar in hur varje individ och familj formulerar sin existentiella tillhörighet, och hjälper dem att bygga vidare på den.

Teorier

Jag bygger mitt psykoterapeutiska arbete på många olika teorier, bl and annat systemteori, anknytningsteori, Emotional Focused Therapy, interpersonell neurobiologi, narrativ terapi, teorier om gränser, betydelsen av att lyssna till känslor, hur skam och lögner påverkar oss, att det finns en orsak bakom varje handling, att vi alla har ett litet barn inom oss som då och då tittar fram och behöver bli uppmärksammat och att vi faktiskt också påverkas av vad som hänt i våra familjer i tidigare generationer. Jag tror att vi alla har ett stort behov av att få berätta och förstå vår livsberättelse, och att få de olika delarna av våra liv att hänga samman. Och jag är oerhört fascinerad av hur våra hjärnor fungerar, och att så mycket helande i våra liv är möjligt!

För att förstå mönster och situationer ritar jag mycket under samtalen. Bilderna hjälper oss att hitta nya lösningar. Efter varje samtal ger jag en uppgift att pröva hemma – det kan vara ett nytt sätt att kommunicera eller relatera till en annan person. När jag arbetar med familjer och grupper har jag ett stort urval av aktiviteter som jag använder mej av under samtalet, för att hjälpa individerna att förstå varandra och hitta nya sätt bemöta varandra.

Tusenmilaservice och avstampssamtal

Ofta söker vi hjälp i form av terapi när det är kris. Men jag vill verkligen uppmuntra till regelbunden service! Varje klok människa lämnar in sin bil på tusenmilaservice. Kanske behöver vi göra likadant med oss själva och våra relationer? Kanske behöver vi då och då se över att alla delar är kopplade till varandra och fungerar, att det finns tillräckligt med kylarvatten och olja, att relationerna inte farit illa av det vardagliga slitaget.

Under en tusenmilaservice av er relation hjälper jag er att titta på hur relationen ser ut just nu. Är vi så nära varandra som vi vill vara? Finns det något vi vill utveckla i vår relation? Behöver vi göra justeringar i vardagen för att vårda vår relation? Glappar det någonstans så att onödig förslitning sker? Behöver vi hitta nya sätt att kommunicera eller hantera konflikter? Självklart kan ni också ta med era egna frågeställningar.

Tusenmilaservice av relationer kan gälla alla sorters relationer: parrelationen, relationen föräldrar – barn, min relation till mej själv, min relation till Gud. En kortare genomgång kan göras under ett samtal, men det bästa är att fördela tusenmilaservicen över tre samtal, så att justeringar kan testas och prövas in.

Ibland har man behov av att sammanfatta vad man varit med om, var man är i livet nu, för att hitta en fast grund att göra ett avstamp från för att gå vidare. Det kan vara efter en omvälvande upplevelse, en livskris, eller inför ett vägval. Det är inte heller helt fel att då och då ge tid för en ”tusenmilaservice”. Hur mår jag? Vad behöver jag? Vad vill jag?

Ett sådant samtal kan man behöva som individ, men också som par, familj eller som grupp. Speciellt för personer vars arbetssituation berör hela familjen på ett speciellt sätt, som till exempel för missionärer och pastorer, kan det vara en bra idé att regelbundet, och inte minst inför avslut av arbetsperiod, ha ett gemensamt avstampssamtal som familj.

Safe and Sound Protocol

Jag är också en av de få i Sverige som erbjuder safe-and-sound-ljudterapi (SSP), som bygger på forskning om det autonoma nervsystemet. För mer information kontakta mig eller läs på www.integratedlistening.com. Förutom kostnad för samtalen tillkommer en kostnad för att kunna lyssna på musiken.

Kostnad

Du och din familj bestämmer själva hur många samtal ni vill ha, och hur ofta. Min erfarenhet är att det oftast är bra för en enskild att ha fem samtal en gång i veckan, och sedan ta ett uppehåll på några veckor, för att sedan fortsätta med ytterligare 3-5 samtal. För en familj kan det vara bra att ha en serie samtal i olika konstellationer intensivt under ett par veckors tid, och sedan på samma sätt ta ett upphåll på några veckor för att sedan följa upp processen.

Samtalen är vanligtvis 55 minuter, och sker oftast över videolänk. Då kan ni sitta hemma i er egen soffa medan vi samtalar! Kostnad för samtal är 800:- för 55 min.

Ulrika Ernvik
familjegladje.se
ulrika.ernvik@gmail.com