Samtal – Relationsverkstan

Ibland är det bra att bolla med någon utomstående för att komma vidare, i sitt eget liv eller i en relation. Jag erbjuder samtal för enskilda, par, familjer och grupper. Om jag arbetar med en familj lägger jag ofta upp ett program, där jag träffar först hela familjen, sedan de vuxna tillsammans, sedan de vuxna var för sej ett par gånger, så de vuxna tillsammans igen, och till sist hela familjen samlad.

När jag träffar en enskild person är samtalet 55 minuter, när jag träffar ett par eller en familj är samtalet oftast 90 minuter. En grupp behöver oftast upp till 120 minuter.

Jag erbjuder också samtal för enskilda och par via skype. Då kan ni sitta hemma i er egen soffa medan vi samtalar!

Du och din familj bestämmer själva hur många samtal ni vill ha, och hur ofta. Min erfarenhet är att det oftast är bra för en enskild att ha fem samtal en gång i veckan, och sedan ta ett uppehåll på några veckor, för att sedan fortsätta med ytterligare 3-5 samtal. För en familj kan det vara bra att ha en serie samtal i olika konstellationer intensivt under ett par veckors tid, och sedan på samma sätt ta ett upphåll på några veckor för att sedan följa upp processen.

Jag tar emot för samtal på min mottagning Relationsverkstan i Mariestad, eller via skype.

Kostnad
600:- för 55 min, 900:-  för 90 min

Ulrika Ernvik
familjegladje.se