PÅ GÅNG

Kurs i Kreativa Metoder

Jag tror att vi människor behöver få uttrycka oss och kommunicera på fler sätt än med ord. Det gäller i våra vardagliga relationer, det gäller med oss själva, men det gäller också i arbetsgrupper och i professionella samtal. Jag tror också på det stora värdet av att få formulera in livsberättelse. Jag erbjuder därför utbildningar för de som vill pröva olika former av aktiviteter att använda i samtal.
Kursen innehåller övningar där vi med hjälp av olika material och metoder
berättar vår livsberättelse för att hitta vägar vidare.
– Med papper och färger:
Min Tidslinje, Mitt liv som en väg, Den magiska lastbilen, Mitt universum, Känslohjärtat,
Min familj/min arbetsgrupp som ett fordon
– Genom att vandra (över golvet) genom sitt liv:
Förändringsbron, Sorgkurvan, Sanningar och Lögner
– Med bilder och symboler:
Känslokort, Bilder, Saker som symboliserar
– Med tyger och knappar: Story rope, Knappberättelser
– Med stolar:
Tre stolar, Mobiltelefonen, Min familj/Min arbetsgrupp
Anmäl gärna ditt intresse.
För den som vill se en entimmesvariant av kursen går det att gå in på www.sfft.se och söka bland de föreläsningar som gavs på familjeterapeuternas konferens i Växjö hösten 2015, eller söka på Ulrika Ernvik på youtube.