Om Ulrika Ernvik

 

Jag heter Ulrika, och jag är auktoriserad socionom och legitimerad psykoterapeut med familjeterapiinriktning.

Jag är också utbildad handledare och lärare och erbjuder handledning med systemteoretisk inriktning framförallt till socionomer, psykoterapeuter, diakoner och familjehem, men också till andra professioner och organisationer.

Jag är författare till sex böcker, och jag föreläser på universitet, på temadagar och temakvällar inom socialtjänst, skola, föreningar, kyrka, och i andra sammanhang där det finns en önskan om att lära sig mer om barn, familjeliv, föräldraskap, samtal, trauma, interpersonell neurobiologi, familjeterapi, ekopsykoterapi,  psykoterapi på kristen grund, kulturkompetens, konflikthantering och mycket annat.

Jag har skapat traumaåterhämtningsmodellen Trygghetsberättelser/SafetyStories, som bygger på forskning om interpersonell neurobiologi, bland annat den polyvagala teorin, samt minnesåterkonsolidering och berättelsers helande kraft.

Jag är också certifierad naturguide, och tar gärna med grupper, familjer och enskilda in i naturen.

Jag älskar att leda familjer och grupper genom processer, och se hur de skapar ny kunskap, hittar nya vägar och bygger broar till varandra inom gruppen och utåt. Jag tycker om att jobba med många olika metoder och att vara kreativ, både i samtalsrummet och i föreläsningar. Och jag blir alldeles varm inombords när jag i samtal och i andra sammanhang ser hur människor får närmare och djupare relationer till varandra och till de större sammanhang vi har behov av att höra till.

Jag tycker det är viktigt att vi har kunskap om de neurobiologiska processer som påverkar hur vi mår och hur vi relaterar till varandra, och hur det vi är med om påverkar de kopplingar som hela tiden görs i hjärnan. Jag är fascinerad av berättelsers kraft att hela och stärka, och betydelsen av lek, rörelse, natur och tillhörighet för vårt välbefinnande.

Jag är  förälder till fem barn som nu är vuxna, och mormor och farmor till deras barn. Jag är fru till min man, matte till mina hundar, vän till mina vänner … och mitt i allt detta känner jag mej så rik!

Det mina barn har lärt mej, det andra föräldrar och barn har lärt mej, det jag själv minns av att vara barn, det jag fått med mej av att leva i flera olika kulturer både som barn och vuxen, det jag upptäckt i livet och det jag lärt mej och läst mej till i utbildningar, kurser och böcker, har jag försökt att samla ihop på den här sidan, för att jag vill dela med mej av det till dej. Min förhoppning är att du ska kunna hitta nya tankar och idéer att använda i ditt arbete, i ditt liv och i din familj. Allt passar inte dej, för vi är alla olika, men plocka och pröva dej fram.

I mitt företag erbjuder jag

  • samtal, framförallt över videolänk
  • handledning med systemteoretisk inriktning
  • föreläsningar och idéstunder – gärna på skolor, i socialtjänsten, i verksamheter som arbetar med ungas psykiska hälsa, i organisationer och på företag som vill utforska hur relationer kan stärkas och trygghet skapas
  • webinarier om Trygghetsberättelser, kreativa familjesamtal och Third Culture Kids (barn som växer upp i flera kulturer)
  • temadagar och utbildningsdagar för anställda inom kommun, region och privata verksamheter, grupper, organisationer och föreningar
  • stunder i naturen för stärkt hälsa och stärkta relationer.

Lite fakta om mej

Jag är auktoriserad socionom, med en magisterexamen i socialt arbete. Jag har också en masterutbildning i psykoterapi och är legitimerad psykoterapeut, med inriktning familjeterapi. Jag är utbildad handledare och lärare i psykoterapi med systemteoretisk inriktning. Jag är också certifierad naturguide.

Jag har tidigare arbetat

  • flera år som hemmaförälder – de år som kanske lärt mej mest!
  • många år inom socialtjänsten framförallt med barn och unga – som socialsekreterare med ansvar för utredningar och insatser, som ansvarig för uppbyggnaden av familjecentral, och som familjebehandlare
  • ett par år som barn- och familjepastor
  • elva år i Thailand på ett internationellt terapicenter där jag också utvecklade föräldrastödsprogram och föreläste runt om i Asien om familjeterapi och traumabearbetning.

2014 startade jag min verksamhet Familjeglädje och började erbjuda samtal, handledning och föreläsningar. Jag arbetar deltid som familjeterapeut inom primärvården vid sidan av min egen verksamhet.

Om du vill se filmer från föreläsningar jag gett på familjeterapikongresserna 2015, på temat ”Hur gör vi familjeterapi med mer än ord”, klicka här, och 2023 på temat ”Trygghet och glädje i behandlarens värld”, klicka här https://www.youtube.com/watch?v=HyXIw0L8ldw&t=203s

Artiklar:

Familjeterapeut med missionärs­familjer i fokus

https://socionomen.se/aktuellt/naturen-blev-ulrika-ernviks-medterapeut-under-pandemin/

Familjeterapeutens råd för att skapa bättre relationer: ”Trygghet och glädje”

https://www.dagen.se/livsstil/2022/10/08/trygghet-och-gladje-det-vi-alla-egentligen-langtar-efter/

Insändare:
https://www.dn.se/asikt/varfor-sprids-inte-kunskap-om-sma-barns-behov/ 2017-03-06
https://www.dagen.se/debatt/2017/03/28/psykoterapeut-ulrika-ernvik-barn-behover-vara-med-ett-fatal-personer-forsta-aren/  2017-03-28
https://www.svd.se/a/3jaBKq/felet-ligger-i-det-samhalle-vi-har-skapat 2019-01-12
https://www.dn.se/asikt/vi-maste-leva-lugnare-for-att-radda-manskligheten/ 2019-03-01

Poddar:
https://resilientexpats.com/ep-05-stories-and-memories-with-ulrika-ernvik/
https://podtail.com/no/podcast/the-clarity-podcast/ulrika-ernvik-third-culture-kids-a-gift-to-care-fo/
https://interactionintl.org/event/tck-live-ulrika-ernvik/

Uppsatser:
Anknytningsbeteenden i familjer tillhörande ett ursprungsfolk
http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf
pid=diva2%3A793674&dswid=-7930

Bokrecensioner:
https://www.idunn.no/doi/10.18261/issn.0807-7487-2021-02-06

Jag är medlem i
Handledarföreningen i psykosocialt arbete  www.handledarföreningen.com
Sveriges förening för systemteoretisk handledning (SFSH)  www.sfsh.nu
Psykoterapigruppen Orion   www.psykoterapigruppenorion.se

Ulrika Ernvik
familjegladje.se
ulrika.ernvik@gmail.com