Handledning – Gruppglädje

Handledning

Jag erbjuder handledning med systemteoretisk inriktning. Jag handleder framförallt i psykosocialt arbete och i familjeterapi och familjebehandling.

Jag handleder grupper och enskilda som arbetar med familjer på olika sätt, inom skolan, socialtjänsten eller inom olika organisationer. Jag kan hjälpa er att se varför barn, vuxna och familjer agerar som de gör, och vad ni kan göra för att möta barnens, föräldrarnas och familjens behov.

Jag ger även handledning till grupper inom andra yrkesområden som är intresserade av ett systemteoretiskt och neurobiologiskt synsätt.

I arbete med grupper är det ofta tre frågor vi behöver titta på: ”Vad händer med mej? Vad händer med oss som grupp? Vad händer med de människor vi arbetar med?” Genom att titta på alla frågeställningarna kan gruppen bli tydligare i sin funktion och sitt arbetssätt.

Jag handleder också familjehem, så att de kan hitta sätt att erbjuda sina barn en trygg anknytning, och få hjälp att förstå barnen och deras behov.

Jobbet i handledning gör vi tillsammans genom utforskande samtal, men också genom olika aktiviteter som hjälper oss att få nya perspektiv. Genom aktiviteterna för vi också in ny glädje och kraft i fastlåsta situationer, vilket ger nya visioner och nytt hopp. Jag är också mån om att vidga deltagarnas teoretiska bas, och väver in den teori som gruppen önskar fördjupa sig i.

 

Gruppglädje

Jag kommer gärna till er grupp och jobbar med er under några timmar, en dag, eller några dagar. Även i grupper behöver vi få uppleva trygghet och glädje. Tillsammans kan vi titta på hinder som står i vägen för att ni ska kunna bli den grupp ni vill vara. Hindren består ofta av rädslor, och av lögner som vi tror om oss själva och varandra. Vi kan titta på hur era personligheter och tidigare erfarenheter påverkar hur ni fungerar som grupp. Och så kan vi titta på vilka konflikter som uppstår, hur ni kan jobba er genom dem, och vilka konflikter som ni kanske får lära er att leva med.

 

Ulrika Ernvik
familjegladje.se
ulrika.ernvik@gmail.com