Gruppglädje – Handledning

Även i grupper behöver vi få uppleva trygghet och glädje. Precis som i familjen, är det inte säkert att det kommer automatiskt. En grupp kan behöva hjälp och nya idéer i hur man bygger en gemenskap där glädje och kreativitet får plats.

Jag kommer gärna till er grupp och jobbar med er under några timmar, en dag, eller några dagar. Tillsammans kan vi titta på hinder som står i vägen för att ni ska kunna bli den grupp ni vill vara. Hindren består ofta av rädslor, och av lögner som vi tror om oss själva och varandra. Vi kan titta på hur era personligheter och tidigare erfarenheter påverkar hur ni fungerar som grupp. Och så kan vi titta på vilka konflikter som uppstår, hur ni kan jobba er genom dem, och vilka konflikter som ni kanske får lära er att leva med.

Jag handleder också grupper som arbetar med familjer på olika sätt, inom skolan, socialtjänsten eller inom olika organisationer. Jag kan hjälpa er att se varför barn, vuxna och familjer agerar som de gör, och vad ni kan göra för att möta barnens, föräldrarnas och familjens behov.

I arbete med grupper är det ofta tre frågor vi behöver titta på: ”Vad händer med mej? Vad händer med oss som grupp? Vad händer med de människor vi arbetar med?” Genom att titta på alla frågeställningarna kan gruppen bli tydligare i sin funktion och sitt arbetssätt.

Jag handleder också familjehem, så att de kan hitta sätt att erbjuda sina barn en trygg anknytning, och få hjälp att förstå barnen och deras behov.

Jobbet i handledning gör vi tillsammans genom samtal, men framförallt genom olika aktiviteter som hjälper er att hitta nya sätt att kommunicera med varandra, se varandra på nya sätt, och hitta nya sätt att gå vidare. Genom aktiviteterna för vi in ny glädje och kraft i gruppen, nya visioner och nytt hopp.

Kostnad

1500:- exkl moms för 60 min handledning av grupp.

1800:- exkl moms för 60 min, om det handlar om en teamdag som förutsätter planering från min sida.

1000:- exkl moms för 60 min handledning av enskild.

Reseersättning tillkommer med 32:-/mil vid bilresa, eller biljettkostnad vid resa med allmänna kommunikationer.

Ulrika Ernvik
familjegladje.se