Föreläsningar – Idéstunder – Workshops

jag erbjuder några olika typer av seminarier: Föreläsningar, idéstunder och retreater.

Föreläsningar
Föreläsningar är framförallt för de som arbetar med barn och familjer på olika sätt. Eftersom mitt mål alltid är att inte bara förmedla teorier, utan också ge en upplevelse samt konkreta verktyg att ta med sej hem, är mina föreläsningar interaktiv och praktiska på olika sätt. Kostnad för en föreläsning är 2000:- exkl moms/60 min – lägre timkostnad för flera timmar. Reseersättning tillkommer med 32:-/mil vid resa med bil, eller biljetkostnad vid resa med allmänna kommunikationsmedel.

Jag ger föreläsningar om bl a

Att samtala med barn
Kurs för professionella som arbetar med barn. Hur kan vi samtala med barn i utredning eller behandling, med eller utan sina föräldrar, så att samtalet blir till en hjälp för barnet? Vad behöver vi tänka på så att barnet känner sej tryggt? Vilka kreativa metoder kan vi använda så att barnet får möjlighet att uttrycka sej? Hur kan vi hjälpa barn att bearbeta trauman de varit med om?

Att stödja anknytning
I arbete med familjer och barn möter vi många föräldrar som inte kunnat och orkat ge sina barn en trygg anknytning. Ibland möter vi föräldrar som fått ett barn i sin vård när barnet redan är några år – som adoptivföräldrar, familjehemsföräldrar, styvföräldrar – och ska då hinna ifatt ett anknytningsarbete som inte kunde göras när barnet var litet. ibland behöver jag som professionell gå in och under en tid erbjuda ett barn en trygg anknytning, som t ex förskolepersonal och personal på boenden för barn och ungdomar. Hur kan professionella stödja föräldrar i att erbjuda en trygg anknytning till sina barn? Vad gör jag när jag behöver gå in som ställföreträdande anknytningsperson under en tid?

Barn och traumabearbetning
Det finns ett stort antal traumatiserade barn runtom oss. Många diagnostiseras med ADHD. De behöver hjälp att bearbeta de händelser som utlöst traumat, men många får inte den hjälp de behöver. Fler vuxna behöver kunskap om trauman, hur de påverkar barn, och hur de kan förstå och hjälpa barnen. Utifrån de kunskaper och den forskning som finns har jag utvecklat en metod som jag kallar ”Trygghetsberättelser”, som kan användas av både föräldrar, personal på boenden och andra professionella, för att hjälpa traumatiserade barn.

Att förmedla ett budskap så att det leder till förändring
Hur förmedlar jag ett bra och viktigt budskap så att det blir levande för den som lyssnar, och leder till en förändring i livet? Kunskap blir min egen först när jag får reflektera kring den och dela den med andra. Hur ger jag tillfälle till det? Det kan vara bra att veta för både föräldrar, föreläsare, gruppledare och andra som har ett viktigt budskap.

Idéstunder

Jag kommer gärna till föreningar, kyrkor, förskolor och skolor, familjecentraler, arbetsplatser, kommuner – ja överallt där föräldrar och barn finns, och har vad jag kallar idéstunder. Det är en sorts föreläsning där mina tankar och idéer för blandas med deltagarnas erfarenheter och upplevelser, så att vi tillsammans skapar ny kunskap och går hem med nya idéer.

Jag arbetar med de frågeställningar som gruppen har, och låter deltagarna både få lyssna, aktivt delta i samtal, och reflektera själva, för att få med sej konkreta idéer hem. Jag använder mej också ofta av drama för att visa på olika situationer mellan föräldrar och barn, och låter ofta deltagarna få göra olika aktiviteter för att få mer tydligt för sej själva var de är på sin livsresa.

Idéstunden tar minst två timmar, men kan också vara en hel dag. Kostnad för en idéstund är 1 800:- exkl moms/60 min för idéstund. Reseersättning tillkommer med 32:-/mil vid resa med bil, eller biljetkostnad vid resa med allmänna kommunikationer.

Exempel på teman jag arbetar med:

Kursen ”Att förstå barn”, är en kurs för föräldrar och andra vuxna som lever med barn, och har en egen flik till vänster.

Varför beter sej mitt barn som det gör?
I varje beteende finns ett budskap – det gäller bara för oss vuxna att förstå vad det är. Ju mer vi vet om våra barns behov, personlighet och förutsättningar, desto lättare är det att förstå barnets budskap och möta barnets behov.

Att leva som familj i många kulturer
Allt fler familjer lever i många kulturer. Föräldrarna kanske kommer från olika kulturer, eller från en kultur men lever i en annan kultur. Familjen kanske flyttar mellan länder och kulturer. Hur hjälper vi barnen att känna att de hör till och känner sej hemma i flera kulturer?

Att vara TCK – Third Culture Kid
Fler och fler barn väljer upp i flera kulturer – en del flyttar med sina föräldrar mellan olika länder, en del växer upp i en familj med ursprung i en kultur medan familjen bor i en annan, en del har föräldrar som kommer från olika kulturer. Att växa upp mitt i flera kulturer är en gåva och en rikedom, och påverkar vår identitet. Det kan göra att vi känner oss annorlunda, men också väldigt hemma bland andra med samma erfarenhet. Vem är jag och hur påverka mina olika kulturer mej? Hur skapar jag min egen kultur som jag känner mej hemma i?

Att leva med barn som bott hos någon annan först
Hur bygger jag en stark relation till barnet som inte bott hos mej från början? Det kan vara ett adoptivbarn, ett familjehemsplacerat barn, men också ett styvbarn.

Att leda min familj genom förändring
Ibland står vi inför förändringar i vår familj. Ett nytt syskon, skilsmässa, flytt – inom landet eller till ett annat land, sjukdom eller död. Hur kan vi hjälpa barnen att klara förändringar och växa genom dom?

Uppbrottskul
Kan orden ”uppbrott” och ”kul” sättas ihop! För en familj är uppbrott bland det jobbigaste vi kan vara med om. Men under den här stunden får hela familjen tillsammans genom olika aktiviteter möjlighet att titta på vad som känns roligt och vad som känns jobbigt med uppbrottet. Vi får prata om hur det varit, och hur vi hoppas att det kommer att bli.

Att vara en del av flera kulturer
Bär du flera kulturer med dej i ditt hjärta? Har du vuxit upp på många ställen runt jorden, eller kommer dina föräldrar från olika kulturer? Vem är du? Genom olika aktiviteter och möjlighet att dela upplevelser, kan vi hjälpa varandra att upptäcka vilka vi är ochhur vårt liv format oss.

Att höra till
Ett av människans största behov, ja kanske det allra största, är att få höra till. Men då och då händer något i livet, som gör att vi förlorar vår tillhörighet. Hur gör vi för att hitta den igen? Hur hjälper vi våra barn att höra till?

Ge plats för Jesus i familjen!
Hur kan Jesus få en naturlig plats i vårt familjeliv?

Kyrkan – en mötesplats för hela familjen!
Hur blir den det?

Kom närmare!
Hur kan vi få en närmare relation till varandra som par, till våra barn, till Gud?

Tillhörighet – vårt största behov!
Vad händer när någon inte känner tillhörighet i familjen? När ett barn inte känner tillhörighet i förskolan eller på skolan? När en tonåring inte känner tillhörighet i gruppen?

Det finns alltid en orsak!
Ibland agerar våra barn, min livskamrat eller jag själv på sätt som gör oss rädda, arga, ledsna, uppgivna. Men bakom varje agerande finns en orsak. Hur huttar jag den så att helande kan ske?

Konflikter – en gåva!
Konflikter behöver inte betyda slutet, konflikter kan vara en början till en närmare och helare relation, både för ett par, föräldrar – barn, eller i en grupp.

Med varje nej kommer ett ja!
Om att upptäcka friheten i att sätta gränser i mina relationer, runt min tid, vad gäller mitt ansvar och att ta hand om mina känslor.

Manligt och kvinnligt
Om varför det kan vara så svårt att förstå varandra ibland.

Retreater
Retreat betyder att dra sej undan. Att ta en time out. Att stänga av en del av det som hörs och händer runtomkring, och lyssna till rösten och längtan inom mej själv. Att sortera tankar, känslor och upplevelser, för att hitta en väg att gå vidare. En retreat ger också en möjlighet att lyssna till Guds röst och längtan för mitt liv. I lugnet, rytmen, tystnaden och skapandet, får jag möjlighet att landa i den kärlek som alltid väntar på mej, och knyta fast mina lösa livståtar starkare både i Gud, mej själv, och när jag kommer hem i de människor som jag hör till.

I samarbete med en kursgård, församling eller annan grupp, leder jag retreater som kan vara från en eftermiddag till tre dagar. Tiden delas mellan tystnad, meditation av bibeltexter, skapande, promenader, delande i grupp, bibliodrama, och gemensam strukturerad bön. Ni kan som grupp önska vad ni vill ha mer eller mindre av. Jag leder gärna retreater för alla åldrar, där även barnen kan delta. Möjlighet kan också finnas för enskild andlig vägledning.

Jag kan erbjuda retreater utifrån olika teman, t ex:

– Mitt i livet

– Att leva i konflikt

– När livet förändras

– Att bli förälder

– Att bli pensionär

– Vid vägval

För missionärer och deras familjer som kommit tillbaka till Sverige, har jag utvecklat ett speciellt program för en Debriefing Retreat, på 2-3 dagar.

Sagt om Ulrikas idéstunder:

”Ulrika besitter förmågan att med lugn och trygg saklighet ge ord och insikter till erfarenheter många kan känna igen sig i, även om man aldrig formulerat dem inför sig själv. Ulrika förmedlar en kärleksfull atmosfär som hjälper lyssnaren att ta till sig ämnesinnehållet och börja reflektera över egna livsmönster. Vardagliga och lättförståeliga bilder och berättelser understödjer Ulrikas framställning och ger lyssnaren igenkänningsmöjligheter. Ulrika uttrycker en lågmäld professionalitet som milt och pedagogiskt stöttar lyssnaren i en helande inre vandring.”
Berit Carlström

”När jag lyssnar på Ulrika känner jag mej som en bra mamma. Hon berättar om sej själv på ett sätt som får mej att förstå att jag inte är så dålig som jag tror, jag gör faktiskt en hel del som är bra. Det ger mej kraft att försöka pröva nya vägar i mitt föräldraskap.”
En mamma

Ulrika Ernvik
familjegladje.se