Föreläsningar – Idéstunder – Webinarier

Jag erbjuder olika typer av utbildning: föreläsningar, idéstunder och webinarier.

Föreläsningar och idéstunder

Föreläsningar är framförallt för de som lever med barn och tonåringar och de som arbetar med barn och familjer på olika sätt. Jag föreläser gärna på skolor och förskolor, för både personal och föräldrar.

Men jag föreläser också inom andra verksamheter och företag där man vill utveckla ledarskap och relationskompetens, antingen gentemot sina kunder eller inom organisationen.

Jag föreläser även på utbildningar av olika slag. Eftersom mitt mål alltid är att inte bara förmedla teorier, utan också ge en upplevelse samt konkreta verktyg att ta med sej hem, är mina föreläsningar interaktiva och praktiska.

Idéstunder är en sorts föreläsning där mina tankar och idéer får blandas med deltagarnas erfarenheter och upplevelser, så att vi tillsammans skapar ny kunskap och går hem med nya idéer. Jag arbetar med de frågeställningar som gruppen har, och låter deltagarna både få lyssna, aktivt delta i samtal, och reflektera själva, för att få med sej konkreta idéer hem.

Webinarier

Varje termin erbjuder jag webinarieserier där deltagarna vid tre eller fyra tvåtimmarstillfällen får fördjupa sej i ett tema. För närvarande ger jag webinarier i kreativa familjesamtalTrygghetsberättelser samt Third Culture Kids. Arbetsplatser och organisationer kan också önska teman för webinarier. Kostnad för en webinarieserie på tre tillfällen är 800:- exkl moms (fyra tillfällen 1200:- ex moms) per deltagare. Rabatt utgår om flera från samma arbetsplats deltar, samt till studenter.

Våren 2024 startar webinarium om Trygghetsberättelser den 4 mars, och om Third Culture Kids den 9 februari. För anmälan och information skriv till ulrika.ernvik@gmail.com.

Teman för föreläsningar, idéstunder och webinarier kan vara

 • glädje och trygghet i relationer
  Det är så lätt att vi gör varandra illa i nära relationer. Varför är vi så känsliga för att bli bortstötta? Hur för vi in glädje och trygghet? För dem som vill utveckla och stärka relationen till sin partner, men också för den som vill få en bättre relation till vuxna barn, föräldrar, syskon, kollegor, arbetstagare eller medlemmar i en förening.
 • trygga vuxna
  Barn behöver tillgång till trygga vuxna. Hur gör vi oss tillgängliga? Hur förstår vi vad barn och tonåringar behöver? Vad gör vi när de inte vill vara med oss? Vad är trygghet? Hur är en trygg vuxen?
 • trygg anknytning
  Hur kan vi bygga en trygg anknytning till ett barn som vi inte haft i vår vård från början? Hur kan professionella stödja föräldrar, familjehemsföräldrar och andra viktiga vuxna  att erbjuda en trygg anknytning till sina barn? 
 • det finns alltid en orsak!
  Ibland agerar både barn och vuxna på sätt som gör oss rädda, arga, ledsna, uppgivna. Men bakom varje agerande finns en orsak. Hur hittar vi den så att helande kan ske?
 • konflikter – en gåva!
  Konflikter behöver inte betyda slutet, konflikter kan vara en början till en närmare och helare relation, både för ett par, föräldrar – barn, eller i en grupp.
 • att leda mig själv för att kunna leda andra
  Föräldrar och lärare, chefer och arbetsledare, präster och pastorer, har alla en gemensam utmaning: att leda andra. Vad utmärker en ledare? Hur blir jag en god och tydlig ledare? Hur leder jag mig själv för att kunna leda andra?
 • interpersonell neurobiologi
  Forskningen har under de senaste två decennierna gett oss så mycket ny kunskap om hjärnan, vårt autonoma nervsystem och mycket annat som hjälper oss att förstå hur viktiga trygga relationer är för vår utveckling och vårt välbefinnande. När vi lär oss om hur fantastiskt vi fungerar får vi också större kunskap om vad vi kan göra för att främja och stärka trygga relationer.
 • kreativa familjesamtal
  Hur kan vi samtala med barn och familjer i utredning och behandling så att samtalet blir till en hjälp för både barn och vuxna? Vad behöver vi tänka på så att alla känner sig trygga? Vilka kreativa metoder kan vi använda så att alla får möjlighet att uttrycka sej?
 • barn och traumabearbetning
  Fler vuxna behöver kunskap om trauman, hur de påverkar barn, och hur de kan förstå och hjälpa barnen. Utifrån de kunskaper och den forskning som finns har jag utvecklat en modell som jag kallar Trygghetsberättelser, som kan användas av föräldrar, familjehemsföräldrar, personal på boenden och andra professionella, för att hjälpa traumatiserade barn.
 • att vara TCK – Third Culture Kid
  Fler och fler barn väljer upp i flera kulturer – en del flyttar med sina föräldrar mellan olika länder, en del växer upp i en familj med ursprung i en kultur medan familjen bor i en annan, en del har föräldrar som kommer från olika kulturer. Att växa upp mitt i flera kulturer är en gåva och en rikedom, och påverkar vår identitet. Hur kan vuxna stödja barn att bygga en identitet där flera kulturer ryms?
 • naturen – ett andrum
  Natur och rörelse är avgörande för vår fysiska och psykiska hälsa, för våra relationer och vårt välbefinnande. Hur formar vi en livsstil och en arbetsplats där tid i och med naturen vävs in i vårt dagliga liv?
 • ekopsykoterapi
  Vad är det som gör att vi mår bättre i naturen och varför är en fördjupad relation till naturen viktig för vårt välmående? Hur kan vi erbjuda psykoterapi och med naturen?
 • psykoterapi på kristen grund
  Många kristna efterfrågar psykoterapi på kristen grund. Vad är psykoterapi på kristen grund? Hur väver vi in de existentiella frågorna i psykoterapi, och hur hjälper vi dem som vill utveckla och fördjupa sin relation till Gud? Går det att väva in själavård och andlig vägledning i psykoterapi?

Sagt om Ulrika:

”Ulrika besitter förmågan att med lugn och trygg saklighet ge ord och insikter till erfarenheter många kan känna igen sig i, även om man aldrig formulerat dem inför sig själv. Ulrika förmedlar en kärleksfull atmosfär som hjälper lyssnaren att ta till sig ämnesinnehållet och börja reflektera över egna livsmönster. Vardagliga och lättförståeliga bilder och berättelser understödjer Ulrikas framställning och ger lyssnaren igenkänningsmöjligheter. Ulrika uttrycker en lågmäld professionalitet som milt och pedagogiskt stöttar lyssnaren i en helande inre vandring.”
Berit Carlström

”När jag lyssnar på Ulrika känner jag mej som en bra mamma. Hon berättar om sej själv på ett sätt som får mej att förstå att jag inte är så dålig som jag tror, jag gör faktiskt en hel del som är bra. Det ger mej kraft att försöka pröva nya vägar i mitt föräldraskap.”
En mamma

Ulrika Ernvik
familjegladje.se
ulrika.ernvik@gmail.com