Familjeterapi

I psykoterapi bygger vi broar – mellan det medvetna och det omedvetna, mellan känslor, tankar, behov och beteenden, mellan dåtid och nutid. I familjeterapi bygger vi också broar mellan människor – framförallt mellan familjemedlemmar. Vi ser familjen som ett system som påverkar individen, och som individen också påverkar.

Det finns flera inriktningar av familjeterapi. Jag jobbar framförallt utifrån den strukturella familjeterapin där vi tittar på hur familjen är organiserad och hur vi kan skapa tydliga gränser som både ger utrymme och närhet, den experentiella familjeterapin där vi arbetar med att träna på nya sätt att kommunicera med varandra och bete oss mot varandra, och den narrativa familjeterapin där vi genom berättelser utforskar och bearbetar det vi är med om.

Jag tror det är viktigt att i familjeterapi använda flera språk – inte bara ord, utan också bilder, rörelser och andra kreativa uttryck. Då blir det lättare för både barn och vuxna att vara aktiva i terapin. Därför utforskar vi och skapar nytt genom att rita, använda figurer, röra oss och fantisera.

Om du vill lära dej mer om familjeterapi kan du läsa min bok ”Familjeterapi  – en utforskande och samskapande lek som förvandlar relationer”. Jag erbjuder också varje termin en webinarieserie om hur vi kan utveckla kreativa familjesamtal.

 

Ulrika Ernvik
familjegladje.se