Moroten – en modell för att förstå orsaker

Moroten är en tankemodell jag utvecklat för att hjälpa oss att förstå orsaken bakom beteenden. Barn beter sej aldrig illa för att det är roligt. Det finns ALLTID en orsak till ett barns beteende. Barn försöker med sina beteenden att förklara för oss vuxna vad de känner och behöver.

Ofta försöker vi vuxna att helt enkelt på stopp på beteendet. Det lyckas sällan på längre sikt. Inte förrän vi tagit reda på orsaken till beteendet kan vi få en varaktig förändring.

Det är som med morötter. Om jag går ut i ett morotsland ser jag bara grön blast. Inte förrän jag tar fram spaden får jag tag på den brandgula saftiga moroten, som är både god och nyttig. Barns beteenden är som blasten. Vi ser beteendet. Men inte förrän vi börjar gräva kan vi upptäcka ett stort behov som ligger där inunder.

 

Varför?

Den bästa spaden att gräva med för att hitta behovet är ordet ”varför” – varför beter sej barnet så här? Vi kan göra en lista med gissningar. En del barn kan hjälpa till att svara på frågan varför, men ofta vet de inte själva heller. Ibland behöver vi ställa en kedja av varför-frågor, för att verkligen komma på vad grundorsaken till problemet är.

Känslor och kroppsförnimmelser
Känslor om känslor
Tankar och föreställningar
Längtan

När vi kommit på några möjliga ”därför” kan vi fundera en stund på hur vi tror att barnet känner sej i de situationer där beteendet kommer fram. Vilka känslor finns i barnet, och i barnets kropp? Vad känner barnet om sina känslor? Vad tänker barnet om sej själv och andra? Vad längtar barnet efter?Våra känslor och våra tankar om oss själva påverkar nämligen hur vi beter oss.

Behov

När jag börjar få en aning om vad barnet känner och tänker börjar jag klarare se barnets behov. Och nu börjar vi närma oss lösningen. Barnets känslor, tankar och behov, visar mej vad jag kan göra för att ge barnet vad det behöver. Och om barnet får vad det behöver slutar med största sannolikhet beteendet.

Långsiktigt mål

För att hitta den bästa lösningen kan det också vara bra att fråga mej själv: Vad är mitt långsiktiga mål som förälder? Vad är det jag vill ge barnet? Vad vill jag att barnet ska lära sej och få med sej? Mina långsiktiga mål är som en kompass som hjälper mej att hitta rätt i mitt bemötande av barnet.

Lösning

När jag svarat på dessa frågor börjar jag ana idéer till lösningar. Lösningen ligger alltid i att tillgodose ett otillfredsställt behov – ett behov som jag inte såg innan jag började att gräva.

Utvärdering

Jag prövar en lösning i taget. Det är en bra idé att utvärdera efter några dagar eller någon vecka. Det som fungerar bra fortsätter jag med. Det som inte fungerar släpper jag och prövar någon annan av de tänkbara lösningar jag kommit fram till.

Moroten är en problemlösningsmodell som vi faktiskt kan använda i alla möjliga situationer där problem dyker upp.

Ulrika Ernvik
familjegladje.se