Barns behov

Barn har många behov. När barn inte får sina behov tillgodosedda försöker de på olika sätt att tala om det för oss vuxna. Barn uttrycker inte alltid med ord vad de behöver, de använder ofta sitt beteende. (Och visst är det så vi vuxna ofta också gör?) Om ett barn behöver uppmärksamhet är det inte säkert att barnet går fram till sin pappa och säger: ”Snälla pappa skulle jag kunna gå lite uppmärksamhet nu.” Det är troligare att barnet slår lillebror i stället – för då kommer pappa ge uppmärksamhet!

Barn vet inte alltid vad de behöver, de bara känner att något fattas. Känslan är ofta stark, och utifrån känslan agerar de. Agerandet kan ofta bli starkt, och är ofta det vi vuxna kallar för ”ett problembeteende”. Men i stället för att se beteendet som ett problem, kan vi välja att se beteendet som ett rop från barnet om att det har ett otillfredsställt behov – och försöka att ge barnet det barnet behöver!

De fyra största behoven hos barn är:

 • Kärlek – att höra till
 • Glädje – att känna lycka och mening
 • Frihet – att få göra val
 • Makt – att ha kontroll över mitt eget liv och känna att jag klarar det jag behöver klara

(Mer om dessa behov kan du läsa om i Robert Sullos bok ”Teach them to be happy”, se litteraturlistan på engelska.)

Ulrika Ernvik
familjegladje.se


Lista över viktiga behov

Barn behöver

 • mat och sömn
 • att bli älskad och att få älska
 • att bli berörd och att få beröra
 • att bli sedd men också att få vara i fred
 • att höra till men också att få vara fri
 • att vara behövd men också att få koppla av
 • att veta hur man gör men att få göra på sitt eget sätt
 • att andra sätter sina gränser och att andra respekterar barnets gränser
 • att ha kontroll men också kunna lita på att någon annan har kontrollen
 • att ha makt över sitt eget liv men att få slippa ha makten över andras liv
 • att känna att jag klarar av men också att få nya utmaningar
 • att förstå och att bli förstådd
 • att få vara ledsen och att få vara glad
 • att förlåta och att bli förlåten
 • att få skydd men att inte bli överbeskyddad
 • ha ett hopp och känna att livet är meningsfullt

Kärlek, kärlek och ännu mera kärlek

”Det barn behöver är kärlek, kärlek och ännu mera kärlek. Sen ordnar sej resten.”

Så sa Astrid Lindgren. Och det är så sant. I varje barn finns en behållare som behöver fyllas med kärlek. Om den inte är fylld med kärlek lyssnar inte barnet. Ett barn behöver veta och uppleva att det är älskat.

Det finns också en annan behållare, som ibland fylls snabbare. Det är den behållare som vi ibland fyller med kritik, tjat, ord och handlingar som kränker barnet. När ett barn inte lyder fyller vi snabbt på i den behållaren. Problemet är att det inte förändrar barnets beteende. Det enda som förändrar barnets beteende är att vi fyller på i kärleksbehållaren. Vi behöver alla fem gånger mer kärlek än kritik.

Barn behöver kärlek på många olika sätt. Och olika barn har olika kärleksspråk. Ett bra sätt att förstå ditt barns kärleksspråk är att observera hur hon VISAR kärlek. Det sättet är med största sannolikhet det sätt hon också helst TAR EMOT kärlek på.

En del barn har svårt att ta emot kärlek. De kan ha svårt att förstå att mina ord och mitt handlande handlar om kärlek, därför att de har svårt att förstå och tolka andra människors beteenden. Det kan också vara så att barnet tidigare upplevt att vuxna inte finns där för barnet, och att vuxna inte går att lita på. Sådana barn har som ett hål i sin kärleksbehållare. Vi fyller på och fyller på, men det rinner bara ur. Ett sådant hål går ofta att laga, men det kan ta tid och krävas tålamod. Och ibland får vi acceptera att hålet inte går att laga helt.