Att förstå barn

Att förstå barn är en kurs jag utvecklade under mina år i Thailand, för dej som är förälder eller som lever nära barn. Den innehåller delvis samma teman som många andra föräldrakurser, men fokuserar mer på orsakerna till barns beteenden. Den här kursen vill hjälpa dej att se just ditt barns behov, och vilka orsakerna kan vara till det som händer just i din familj.

Teman i kursen är:

Långsiktiga mål

Anknytning

Positiv uppmärksamhet och värme

Struktur – information och regler

Barns olika temperament och olika behov

Att förstå barns känslor och budskap

Hur vi kan förändra ”dåliga beteenden”

Mer om känslor – separation, sorg och rädsla

Grundtanken är att genom att ge barnen det de behöver, så mår barnen bättre, och konflikterna minskar. Klicka gärna på varje tema, så får du lite idéer som du kan börja använda redan idag!


Långsiktiga mål

Barn är som trän. De behöver utveckla starka rötter, för att så småningom ge god frukt. Rötterna utvecklas under hela barndomen, men framförallt under barnets första tre år, när viktiga delar av hjärnan utvecklas i snabb takt.

För att hjärnan ska klara av den snabba utvecklingen på ett bra sätt behöver barnet mycket trygghet och nära relationer till vuxna som barnet kan lita på. Barnet behöver trygga vuxna att sätta ner sina rötter i. Vuxna som har tid, som kan känna in vad barnet behöver, och möta barnets behov. Vuxna som ger barnet vad det behöver för att en gång klara sej själv.

Därför är det bra om jag som förälder funderar på: ”Vilken frukt vill jag att mitt barn ska ge? Vad vill jag att mitt barn får med sej ut i vuxenlivet? Vad kan jag göra för mitt barn nu när det är litet, så att det får med sej detta?” Att tänka så är att sätta upp långsiktiga mål.

Mina långsiktiga mål påverkar hur jag agerar i stunden. Det viktigaste blir då kanske inte att barnet t ex äter upp, utan att barnet får upptäcka att mat är gott och roligt.

Anknytning

Barn behöver en eller två vuxna som barnet kan känna sej tryggt med, speciellt viktigt är det under de första tre åren. Barnet känner sej trygg när den vuxne försöker förstå barnet och vad barnet känner, och ger barnet vad barnet behöver.
Den vuxne behöver vara den trygga famn och plats dit barnet kan återvända efter sin äventyr ute i världen, för att hämta kärlek och ny kraft.

Ibland är det av olika anledningar svårt för oss att förstå barnet och dess behov, eller vi kan uppleva att barnet har svårt att ta emot vad vi försöker ge. Då finns det lite idéer som kan hjälpa.

Positiv uppmärksamhet och värme

Barn har en kärlekstank som behöver fyllas. Om den inte är välfylld lyssnar inte barnet till oss. Barn behöver bli sedda och få mycket positiv uppmärksamhet, och kan faktiskt nästan göra vad som helst för att bli sedda.

Beteenden som uppmärksammas fortsätter, så utmaningen för oss vuxna är att uppmärksamma det som barnet är och gör som fungerar bra.

Barn behöver åtminstone fem gånger mer positiv uppmärksamhet än negativ uppmärksamhet. Vi kan visa positiv uppmärksamhet och kärlek på olika sätt, och varje barn har sina favoritsätt.

En del barn har svårt att ta emot vår kärlek, de har som ett hål i sitt hjärta där kärleken vi ger dom rinner ut. Men hålet går att laga!

Struktur – information och regler

Barn behöver struktur. Det handlar mycket om att veta vad som kommer att hända, och att veta vilka regler som gäller. Det är som med sport. Om vi inte vet reglerna eller inte följer dom kan vi inte spela tillsammans. Men det är inte heller så lätt att spela ihop om det är för många regler.

Struktur handlar om att veta när det blir mat och läggdags, att det finns tid för både läxor, lek och att jobba tillsammans, att det finns plats för barnets saker och kläder. Information och regler handlar om att veta vem som har ansvar för vad, vad som är okey och inte, och om att alla i familjen har rätt at sätta upp gränser runt sej själv.

Barn vill veta vad som gäller och vad som förväntas av dom. Och vi behöver ge tydlig och enkel information. Det är bra att bestämma regler tillsammans. Och att reglerna handlar om vad VI FÅR göra. Om barn inte följer en regel är det dags att titta över den. Och kom ihåg att ge barnet lite frihet inom regelns gränser!

Barns olika temperament och olika behov

Barn är olika, och det är vuxna också. En del är intensiva, en del är lugna. En del törs allt, andra är mer försiktiga. En del blir lätt frustrerade och arga, andra hittar snabbt nya lösningar. Vilket temperament vi har påverkar vad vi behöver.

Om jag vet lite om barnets temperament, och om jag vet lite om mitt eget temperament, kan jag undvika en hel del konflikter. Ibland är det lättare att förstå ett barn som är lik mej själv, ibland är det svårare. Men känner jag till våra likheter och olikheter kan jag förutse vad som kommer att hända i olika situationer.

Skriv ner på ett papper tre egenskaper som var och ett av ditt barn har och tre egenskaper som du själv har, och fundera på hur det påverkar er i olika situationer. Vad behöver du och ditt barn utifrån era personligheter? Är det något du behöver förändra i ert vardagsliv?

Att förstå barns känslor och budskap

När barn har ett behov försöker de tala om det för oss. Det är inte alltid de använder orden. Ofta vet de inte ens själva riktigt vad de behöver, de bara känner att något saknas. Det är vanligt att barn gör oss uppmärksamma på sina behov genom olika beteenden. I beteendet finns ett dolt budskap till oss om att barnet behöver något.

Det är som med en morot – moroten är dold i jorden tills vi börjar gräva. Innan dess ser vi bara de gröna bladen, på samma sätt som vi lätt bara ser ett negativt beteende, utan att fundera på orsakerna till beteendet.

Under ”Moroten – en modell att förstå orsaker” kan du läsa mer om hur vi med hjälp av bilden av en morot kan utforska barns behov. Under ”Barns behov” kan du läsa mer om de olika behov som barn har.

Hur vi kan förändra ”dåliga beteenden”

Det är bara ett barn som känner sej älskat som lyssnar. Det första barnet därför behöver när det gjort något som omgivningen uppfattar som ”ett dåligt beteende” är att få sin kärlekstank fylld. Om ett barn känner sej älskat, tryggt och förstått minskar konflikterna. Barn vill samarbeta, och om de vet vad som gäller och inte är för trötta eller hungriga eller har andra otillfredställda behov, gör de ofta det som förväntas av dom.

Ibland behöver vi snabbt stoppa ett beteende, därför att det är farligt för barnet själv eller någon annan. men det är alltid viktigt att så snart som möjligt fylla på i barnets kärlekstank igen.

Ibland är det bra att vi går ifrån varandra en stund för att bryta en konflikt. Eller att vi går ifrån konfliktsituationen tillsammans. En time-out ska inte vara ett straff, utan handlar om att bryta en situation som inte blivit bra. En bra time-out kan vara att sätta på musik och dansa en stund tillsammans.

Vi vill gärna att alla blir sams så snart som möjligt igen. Men för en del av oss kan det ta en stund innan vi är redo att be om eller ta emot förlåtelse. Ge varandra tid. Men försök hjälpa barnet att försonas innan det blir kväll.

Belöningar och konsekvenser används i en del familjer och kan fungera i en del situationer och på en del äldre barn. Men andra barn har svårt att förstå konsekvenser. Om en konsekvens ska fungera ska den ha direkt anknytning till det som hänt, och vara rimlig. Konsekvenser jag delar ut i ilska är sällan bra. Ínte hot heller. Se till att du själv lugnat dej innan du funderar kring hur ditt barn bäst kan lära sej ett nytt beteende.

Mer om känslor – separation, sorg och rädsla

Barn har känslor. Stora känslor. Starka känslor. Känslor kan vra otäcka om vi inte känner igen dom. Barn behöver hjälp att känna igen sina känslor, sätta ord på dom, och komma på vad de kan göra med känslorna. Vi behöver visa barn att känslor är okey, och att det finns olika sätt att visa sina känslor på.

Om ett barn är fullt av känslor som han inte vet hur han ska hantera, så exploderar han förr eller senare. Det kan också vara svårt för honom att ta emot kärlek, för det finns liksom ingen plats kvar.

Två känslor som kan vara stora och kännas otäcka är sorg och rädsla. Barn kan känna sorg och rädsla för saker och i situationer som vi inte tänker på. Även om jag inte förstår varför barnet är ledset eller rädd, är barnets känslor verkliga för barnet och behöver tas på allvar.

Ibland kan ett barn undra om det är något fel på henne, för att hon känner sej ensam med sin känsla. Berätta gärna hur du känner och har känt i olika situationer. Visa att det finns många känslor och att alla känslor är okey.

Ulrika Ernvik
familjegladje.se