Att undervisa

Vi minns

10% av vad vi läser

20% av vad vi hör

30% av vad vi ser

50% av vad vi hör OCH ser

70 % av det vi diskuterar

80 % av det vi upplever

95 % av det vi lär vidare till andra

 

William Glasser (amerikansk psykiatriker)

Så vad får det för konsekvenser när vi vill lära ut något?

Ulrika Ernvik
familjegladje.se


Tips till dej som vill lära ut något till andra

Att undervisa är en konst. Alldeles för ofta glömmer vi bort att de flesta människor inte alls lär sej genom att sitta och lyssna. De flesta av oss behöver använda flera sinnen för att lära oss något, och vi behöver få testa och pröva själva det vi nyss lärt oss. Här kommer lite tips för dej som vill hitta nya sätt att undervisa!

Några frågor som är bra att jag ställer mej själv när jag planerar min undervisning:

Vad vill jag att deltagarna minns när de går? Lista tre saker, och tro inte att de kommer att komma ihåg mer än tre saker.

Vad vill jag att deltagarna bär med sej för känsla när de går?

Vad är mitt mål med min undervisning?

Att föra in trygghet, glädje och kraft i gruppen

Föra att lära oss något behöver vi känna oss glada och trygga. Den känsla jag bär med mej in i rummet är den känsla som kommer att spridas, och som deltagarna kommer att gå hem med.

Människans fyra stora behov gäller även i inlärningssituationen:

Kärlek – att höra till

Glädje

Frihet – att göra på mitt sätt

Makt – att känna mej kompetent

Vad kan jag göra så att deltagarna känner sej trygga?

Vad kan jag göra för att sprida glädje?

Hur kan jag få deltagarna att känna att det finns en kraft i att mötas?

Hur får jag deltagarna att känna att deras frågor och erfarenheter är viktiga?

Metod

Människor lyssnar i ungefär 7 minuter innan de tappar koncentrationen. Så ungefär var sjunde minut behöver jag föra in ett mer aktivt moment i undervisningen.

Jag behöver därför lägga lika mycket tid på att förbereda METODEN som att förbereda INNEHÅLLET.

Genom att få deltagarna att diskutera, reflektera, uppleva, och lära vidare, blir de både mer aktiva, och minns bättre. Som lärare är det därför viktigt att ha en mängd bra frågor att ställa, det är faktiskt viktigare än att ha alla svaren! Om läraren har bra frågor, har deltagarna ofta bra svar!

Om människor får formulera svaren själva, är det större chans att svaren blir viktiga för dom. Om vi talar om för människor vad de ska göra, kommer de inte att göra det. Om vi låter dom upptäcka själva vad de kan göra, kommer de att göra det.

Förslag på bra frågor

Har du någon gång upplevt något liknande?

Hur känns det i en sådan situation? För föräldern? För barnet?

Vad skulle man kunna göra i en sådan situation?

Om du gör så här, vad gör det för skillnad i ditt liv?

Fördelar? Nackdelar?

Vad behöver du för att kunna använda det nya du lärt dej?

Är det någon som känner igen sej?

 

Använd gärna korta gruppsamtal – ca 7 minuter – i olika konstellationer: tjejgrupp/killgrupp, två och två, fyra och fyra. Återför sedan i stora gruppen och låt någon i varje grupp kort säga något av vad gruppen pratat om.

Bra frågor att avsluta med, för att hjälpa deltagarna att själva sammanfatta och plocka ut det som de vill bära med sej:

Vad var det bästa idag?

Vad skulle du vilja berätta för någon annan om vad vi pratat om idag?

Vad vill du pröva när du kommer hem?

Att låta deltagarna uppleva

Genom drama, genom att rita, genom att föreställa sej situationer eller minnas liknande situationer att leva sej in, kan deltagarna få en möjlighet att uppleva kunskapen. Draman ger också fantastiska möjligheter att få träna på det man nyss lärt sej.

När det inte fungerar – vad kan det bero på?

Det finns alltid en, eller många, orsaker till att man inte får med sej en grupp. Ibland kan det bästa vara att helt enkelt fråga gruppen vad som händer. Lite andra tips är att:

Göra något annat!

Ta en paus.

Slänga ut en fråga i smågrupper.

Aktivera, skapa rörelse i rummet.

Låta alla få tänka till.

Ge mej själv som ledare andrum och tid att tänka.

Använda värderingsövningar.

Leka en lek.

 

Bland det viktigaste är att du själv har roligt – då kommer gruppen ha roligt och då kommer de att lära sej något!

 

Ulrika Ernvik
familjegladje.se