Ekopsykoterapi

Under pandemin tröttnade jag på att sitta framför skärmen i videosamtal hela dagarna, och började ta med de barn och vuxna jag arbetar med till naturen.

Naturen blev min medterapeut och familjerna mina medvandrare. Samtalen flöt lättare och naturen inbjöd till rörelse. Jag kände behov av att fördjupa mej i vad det är som gör att naturen är så läkande, och lärde mej om ekopsykoterapi. Eftersom det inte finns så mycket skrivet på svenska skrev jag boken Ekopsykoterapi  – psykoterapi i och med naturen för vuxna och barn. Nu erbjuder jag alla de som har möjlighet samtal i naturen.

 

 

 

Ekopsykoterapi har vuxit fram ur ekoterapi som vuxit fram ur ekopsykologi. Ekopsykologin vill lyfta att människan för att må psykiskt bra behöver leva i relation till naturen. En av orsakerna till psykisk ohälsa är att vi förlorat kontakten med naturen. Ekoterapi är ekopsykologi i praktiken – i naturen får vi möjlighet till återhämtning. Vi får tillgång till våra egna källor av styrka och naturen hjälper oss att vara närvarande i nuet. I ekopsykoterapi väver vi in ekoterapi i det psykoterapeutiska arbetet. Psykoterapin sker naturen och relationen med naturen är ett tema i det psykoterapeutiska arbetet.

I ekopsykoterapi utforskar vi vår naturberättelse. Vilken betydelse har naturen i mitt liv? Hur har naturen präglat mej? Vad i min problematik skulle kunna bero på en bruten relation och för lite tid i naturen? Hur skulle min relation till naturen kunna stärkas och hur skulle det i så fall påverka mej? Hur kan naturen bli en del av mitt liv och min vardag? Hur kan min naturberättelse bli rikare?

I ekopsykoterapi utforskar vi också och vårt ekologiska själv, som är sammanlänkat med allt liv. Vi tränar naturvakenhet – ett sätt att vara där vi lever med öppna sinnen i kontakt med naturen. Vi utvecklar vår ekologiska läskunnighet  – kunskap om naturen som leder till förundran. Vi upptäcker hur glädje och ork, koncentrationsförmåga och lust ökar när vi är i naturen. Vi tränar på att vara i nuet, och får en djupare kontakt med oss själva, och därmed med varandra.

Vi utforskar också hur vi kan utvidga vår identitet från en ego-identitet till en eko-identitet, hur vi kan forma om vår klimatångest och ekosorg till aktiv gemensam handling

Ulrika Ernvik
familjegladje.se