Andlig vägledning

Vi är inte ensamma på vår livsresa. Någon går bredvid. Ibland synlig, ibland osynligare. Andlig vägledning är en form av samtal där vi fokuserar på att se Gud mitt i livet. Vem är jag i Guds ögon? Vad vill Gud säga mej? Hur kommunicerar Gud med mej? Vad är mitt gensvar till Gud? Vilken relation vill jag ha till Gud?

Dessa samtal kan föras individuellt med en andlig vägledare. Vi kan också föra de samtalen med varandra. Med vänner. Som par. I familjen. Som föräldrar kan vi vara andliga vägledare till våra barn.

Samtalen kan också föras i grupp – vi bjuder in varandra på våra livsresor, eller vi gör en gemensam resa. Kanske vill vi ställa frågorna om vad Gud vill säga till oss och vad vi vill säga till Gud, som grupp, som församling, som arbetsledning, som organisation.

Andlig vägledning är ingenting mystiskt, det är högst vardaglig och konkret. Det handlar om att ge plats. Ge plats för Gud i våra liv. Ge plats för reflektion. Det handlar om att låta livet gå lite långsammare så att vi hinner se Gud, och hinner svara på hans tilltal till oss.

Till vår hjälp finns frågor och övningar som vi kan göra, enskilt eller tillsammans. Flera av aktiviteterna under Att vara förälder och Globala nomader, kan användas också i andlig vägledning. Lägg bara till frågorna: Vad vill Gud säga till mej i detta? Vad vill jag säga till Gud? I min bok ”Andas med Gud” (Argument förlag) kan du hitta 88 andliga övningar för alla åldrar, att användas både hemma, i kyrkan, i grupper av olika slag – inne och ute, korta stunder eller hela dagar.

 

 

Ulrika Ernvik
familjegladje.se