Psykoterapi och andlig vägledning på kristen grund

Psykoterapi på kristen grund är en systemteoretisk inriktning av psykoterapi där vi fokuserar på relationen till Gud och de system som jag kommer att tillhöra utifrån min tro. Många efterfrågar psykoterapi på kristen grund, där också de existentiella frågorna får plats. För den och de som så önskar kan vi i det psykoterapeutiska arbetet, och även i handledning och föreläsningar, väva in den existentiella och andliga dimensionen i arbetet. Det är inte något jag fokuserar på om önskan inte uttryckts.

I psykoterapi på kristen grund utforskar vi vår Gudsberättelse. Neurobiologin visar att människan har behov av att finna trygghet hos något eller någon större, som håller och bär.  För en kristen är Gud den som är ständigt närvarande, den trygga hamnen och den trofaste medvandraren. Vad är min berättelse om Gud, och vad är Guds berättelse om mej?  Hur har min relation till Gud präglat mej? Hur ser min relation till Gud ut nu? Hur skulle min relation till Gud kunna stärkas, och hur skulle det i så fall påverka mej? Hur kan Gud bli en tydligare del av mitt liv och min vardag? Hur kan min och Guds berättelse flätas samman ännu mer?

Vi speglar oss i Bibelns berättelser om människor som söker, längtar, älskar, strider – och ser hur Gud finns närvarande mitt i allt. Vi följer Jesus i möten med människor, i kamp och glädje, genom död till liv. Och vi blir medvetna om den helige andes närvaro i våra liv för att vara någon vi kan andas med – vår medreglerare.

Vi utforskar också hur systemet kyrkan och församlingen påverkat. Har det varit ett sunt eller osunt sammanhang? Hur har det påverkat min bild av Gud, av mej själv och andra? Hur kan jag bidra till att sunda sammanhang skapas, och hur kan jag få använda de gåvor Gud gett mej – de egenskaper och kunskaper jag har – för att skapa trygga sammanhang för mej själv och andra? Ibland är det en hjälp att få göra detta arbete tillsammans med en psykoterapeut som är välbekant med de strukturer, hierarkier och maktsystem som lätt kan växa fram i ett sammanhang där Gud av människor dras in som en maktfaktor.

I andlig vägledning övar vi vår Gudsvakenhet – vår medvetenhet om Guds närvaro i våra liv. Vad gör Gud i mitt liv? Hur kommunicerar Gud med mej? Vad vill Gud säga mej? Vad är mitt gensvar till Gud? Genom andliga övningar kan vi själva och tillsammans ställa in vårt fokus så vi hör Guds hjärtslag, andas med den helige ande, och ser Jesus mitt i vår vardag.

Dessa samtal kan föras individuellt med en andlig vägledare. Vi kan också föra de samtalen med varandra. Med vänner. Som par. I familjen. Som föräldrar kan vi vara andliga vägledare till våra barn. Samtalen kan också föras i grupp – vi bjuder in varandra på våra livsresor, eller vi gör en gemensam resa. Kanske vill vi ställa frågorna om vad Gud vill säga till oss och vad vi vill säga till Gud, som grupp, som församling, som arbetsledning, som organisation.

Andlig vägledning är ingenting mystiskt, det är högst vardaglig och konkret. Det handlar om att ge plats. Ge plats för Gud i våra liv. Ge plats för reflektion. Det handlar om att låta livet gå lite långsammare så att vi hinner se Gud, och hinner svara på hans tilltal till oss.

 

Till vår hjälp finns frågor och övningar som vi kan göra, enskilt eller tillsammans.  I min bok Andas med Gud  kan du hitta 88 andliga övningar för alla åldrar, att användas både hemma, i kyrkan, i grupper av olika slag – inne och ute, korta stunder eller hela dagar.

 

 

 

 

Ulrika Ernvik
familjegladje.se