Aktuellt

Webinarier

Third Culture Kids: A Gift to Care for
Två grupper:
En möts måndagar 26/9, 10/10 och 24/10  kl 19.00-21.00
En möts fredagar 30/9, 14/10 och 11/11 kl 08.00-10.00

Trygghetsberättelser/Safetystories
Två grupper:
En möts kl 08.00-10.00 och den andra möts kl 16.00-18.00 söndagar 9/10, 23/10 och 20/11.

Utbildning för de som vill utbilda andra att använda Trygghetsberättelser/Safetystories
onsdagar kl 19.00-21.00 7/9, 21/9 och 12/10

Föreläsningar

För Evangeliska Frikyrkans nyhemkomna missionärer 16-17/9
Glädje mitt i förändring

För Humana Familjehem 19/9
Vofför gör di på detta viset? Om att förstå barns beteenden

Psykoterapidagarna 4/10
Med naturen som medterapeut – ekopsykoterapi för vuxna och barn

Socionomdagarna 22/11
Berättelser och andra kreativa uttryck i utredning och behandling med vuxna och barn
Samtal utomhus med vuxna och barn

Amhults kyrka, Torslanda
Trygghet och rädsla – drivkrafter i våra relationer

Releasefester
14/9 digital releasefest 12.00-13.30
2/10 samling kring brasan i Ulrikas trädgård, 17.00 – 19.00
14/10 Linköpings första Baptistförsamling, 12.00-13.30
16/10 Brickebergsyrkan, 17.00-19.00

Ulrika Ernvik
familjegladje.se
ulrika.ernvik@gmail.com