Hem

Längtar du som jag efter mer glädje i familjen?

Vill du ha kontakt för familjeterapi eller enskild terapi?

Är ni en grupp som vill ha in mer glädje i er gemenskap?

Är du intresserad av seminarier, temadagar eller retreater

som hjälper dej att förstå dej själv och de du har i din närhet?

Jobbar du med familjer och vill ha handledning

i hur du kan stötta de familjer du arbetar med?

Vill du lära dej mer om samtal med barn och familjer,

och hur du kan hjälpa barn och familjer

att processa händelser de varit med om som varit traumatiska?

Vill du träffa en terapeut som arbetar på kristen grund,

med respekt för den tro som var och en bär med sej?

Vill du utforska andlig vägledning på kristen grund,

för alla åldrar, för individer och grupper?

Då kan du kanske hitta något på den här hemsidan.

Här finns tankar och idéer för dej som är förälder, och också för dej som arbetar med familjer. Här finns tips för familjer i största allmänhet, men också lite speciella idéer för familjer som lever i många kulturer och för familjer med barn som bott någon annanstans innan de kom till familjen.
Här finns tankar kring varför vi beter oss som vi gör, och vad vi kan göra för att bättre förstå varandra i familjen eller i en grupp. Vad behöver vi för att känna oss trygga med varandra, så att glädjen får större plats i våra relationer?

Den här hemsidan har sex spår:

Behovsfokuserad terapi – här hittar du information om den terapiinriktning som vuxit fram i mitt arbete med barn och vuxna, utifrån att våra tankar, känslor och beteenden bottnar i vad vi behöver.

Att vara förälder – här hittar du tankar om föräldraskap och vad vi kan göra för att bättre förstå våra barn, både barn vi fått leva med sen de föddes och barn som kommit till oss senare i sitt liv.

Globala Nomader – här hittar du idéer som kan underlätta för familjer som lever i många kulturer. Speciellt för dej som är, har eller arbetar med missionärsbarn.

Traumabearbetning – här hittar du som är förälder och du som arbetar med barn, idéer för att hjälpa barn och familjer att bearbeta händelser de varit med om som utlöst trauman.

Andlig vägledning på kristen grund – här hittar du tankar och idéer om andlig vägledning för alla åldrar. Andlig vägledning på kristen grund handlar om att se Gud mitt i våra liv, och är egentligen något väldigt vardagligt.

Att undervisa – här hittar du som har kunskap du vill dela med dej av – till dina barn, till elever, till kursdeltagare, till gudstjänstbesökare – idéer som gör undervisningen roligare både för dej och för dom du har framför dej. Här får du också en del tankar om hur grupper fungerar och vad gruppdeltagare behöver för att fungera tillsammans.

Glädje växer inte automatiskt för att vi läser OM den, utan när vi börjar GÖRA saker TILLSAMMANS! Därför finns också tips på flera aktiviteter att göra tillsammans för att bättre förstå varandra och ha roligt tillsammans.

Jag träffar gärna dej, din familj eller din grupp för att hjälpa er att hitta nya sätt att föra in mer glädje i era liv och i era relationer. Under samtal och gruppglädje-handledning kan du se hur jag jobbar med enskilda, par, familjer och grupper. Jag kan möta er både där jag finns, där ni finns, eller på skype. Under seminarier kan du läsa om kunskaper och erfarenheter jag gärna delar med mej av, och temadagar och retreater som jag leder.

Ulrika Ernvik

familjegladje.se