Hem

Familjeglädje – psykoterapi, handledning och utbildning med systemteoretisk inriktning

Vi behöver mer glädje i våra liv och i våra relationer. Glädje föds och växer när vi känner oss trygga. Jag har valt att ge den här sidan, och min verksamhet, namnet Familjeglädje – för det är det som är min önskan för dej och mej: Att vi ska få uppleva ännu mer glädje i våra familjer, och att vi som arbetar med familjer ska hitta vägar att hjälpa familjer att bygga glädje.

Tjänster

Jag erbjuder familjeterapi, parterapi och individuell terapi där vi tillsammans utforskar hur ni kan känna er tryggare med varandra och hur glädjen kan få växa i era liv. Jag är också utbildad familjerekonstruktör och erbjuder familjerekonstruktion – ett sätt att i grupp utforska hur tidigare generationer påverkat mitt liv.

Jag erbjuder handledning där trygghet och glädje är ledord, både under handledningen och i de teorier och interventioner deltagarna får med sig att använda i sitt arbete. Jag erbjuder också handledning för handledare.

Jag erbjuder föreläsningar, idéstunder och webinarier  där vi bland annat utforskar den interpersonella neurobiologin som vetenskapligt förklarar hur trygghet och glädje skapas och varför det är så viktigt för vårt välmående, och där vi får upptäcka hur vi kan använda kreativa språk, lek och rörelse som medel att föra in trygghet och glädje. Jag föreläser gärna på skolor, i organisationer och på företag.

Varje termin bjuder jag in till webinarieserier. En om Third Culture Kids, en om Kreativa samtal med familjer och en om Trygghetsberättelser. Varje utbildning innehåller tre träffar på vardera två timmar. Våren 2023 startar webinarierna i februari. Kontakta mig för mer info och anmälan.

För dej som vill fördjupa din relation till naturen erbjuder jag ekopsykoterapi. För dej som är kristen eller vill utforska din relation till Gud erbjuder jag psykoterapi på kristen grund, med respekt för den tro som var och en bär med sig.  Jag erbjuder också andlig vägledning på kristen grund för alla åldrar, för individer och grupper. Jag tar in det kristna perspektivet bara då det uttryckts en önskan om det.

Jag erbjuder också safe-and-sound ljudterapi (SSP), som är baserat på forskning om det autonoma nervsystemet. Genom att lyssna på specialbearbetad musik kan de sociala strukturerna i hjärnan utvecklas. Behandlingen kan erbjudas till både vuxna och barn.

Jag träffar gärna dej, din familj eller din grupp för att hjälpa er att hitta nya sätt att föra in mer glädje i era liv och i era relationer. Under flikarna samtal och handledning – gruppglädje kan du se hur jag jobbar med enskilda, par, familjer och grupper. Under fliken föreläsningar – idéstunder – webinarier kan du läsa om kunskaper och erfarenheter jag gärna delar med mej av.

Jag kan möta er både där jag finns, där ni finns, eller över videolänk. Du kan följa mej på facebook på Familjeglädje/Relationsverkstan där jag regelbundet skriver om det som är aktuellt och på gång.

Hemsidan

Förutom information om vad jag erbjuder finns på den här hemsidan åtta kunskapsspår:

Familjeterapi – här hittar du som arbetar med familjeterapi och du som önskar familjeterapi information om hur jag arbetar familjeterapeutiskt. Familjeterapi är en systemteoretisk inriktning av psykoterapi där vi utforskar och stärker relationerna inom familjen.

Ekopsykoterapi  – här hittar du tankar om hur naturen kan bidra till glädje i våra liv och också i psykoterapi. Ekopsykoterapi är en systemteoretisk inriktning av  psykoterapi där vi fördjupar relationen till naturen.

Psykoterapi och andlig vägledning på kristen grund – här hittar du tankar och idéer om psykoterapi och andlig vägledning på kristen grund för alla åldrar. Psykoterapi på kristen grund är en systemteoretisk inriktning av psykoterapi där vi  utforskar vår relation till Gud. Andlig vägledning på kristen grund handlar om att se Gud mitt i våra liv, och är egentligen något väldigt vardagligt.

Behovsfokuserad terapi – här hittar du information om den terapiinriktning som vuxit fram i mitt arbete med barn och vuxna, utifrån att våra tankar, känslor och beteenden bottnar i vad vi behöver.

Att vara förälder – här hittar du tankar om föräldraskap och vad vi kan göra för att bättre förstå våra barn, både barn vi fått leva med sen de föddes och barn som kommit till oss senare i sitt liv.

Third Culture Kids – här hittar du idéer som kan underlätta för familjer som lever i många kulturer. Speciellt för dej som är, har eller arbetar med missionärsbarn.

Barn och trauma – här hittar du som är förälder och du som arbetar med barn idéer för att hjälpa barn och familjer att bearbeta händelser de varit med om som utlöst trauman.

Interpersonell neurobiologi – här kan du läsa om de vetenskapliga teorier som hjälper oss att förstå vad vi behöver för att bygga trygga och starka relationer.

 

Glädje växer inte automatiskt för att vi läser om den, utan när vi börjar göra saker tillsammans! Därför finns också tips på flera aktiviteter att göra tillsammans för att bättre förstå varandra och ha roligt tillsammans.

Aktuellt

Digital bokrelease

Nu är den här!: Trygghetsberättelser. Från trauma till trygghet.

5/9 kl 12.00-13.00 finns det möjlighet att över lunchen vara med på en digital bokrelease på zoomlänk https://us02web.zoom.us/j/4479133501

 

Webinarier

I höst erbjuds webinarieserier på både engelska och svenska om SafetyStories/Trygghetsberättelser.
Onsdagar  20/9, 27/9, 4/10 och 1/11
kl. 14.00-16.00 på engelska och kl 19.00-21.00 på svenska.

Webinarieserie om Third Culture Kids: A Gift to Care for
erbjuds på engelska onsdagar 22/11, 29/11 och 6/12 kl 14.00-16.00.

För mer info och anmälan till webinarier, skriv till ulrika.ernvik@gmail.com.

 

Offentliga föreläsningar (anmälan till samtliga)

7/10 föreläsning om psykisk hälsa på konferens i Örebro Det finns hopp för psykisk hälsa som ordnas av Evangeliska Frikyrkan.

19/10 föreläsning med temat Trygghet och glädje i behandlarens värld på Svenska Familjeterapiföreningens rikskonferens i Borlänge.

8/11 föreläsning om Berättelser och andra kreativa uttryck i utredning och behandling på Socionomdagarna i Stockholm.

 

Pågående handledningsuppdrag

Socialtjänsten Töreboda
Socialtjänsten Lidköping
Socialtjänsten Vänersborg
Kraftkällan Sundsvall

Handledning för handledare

Digital grupp tre tillfällen per termin.
Anmälan till ulrika.ernvik@gmail.com

 

Övriga uppdrag

2/9 digital föreläsning i Brasilien om Third Culture Kids.
22-23/9 föreläsningar på hemkomstdagar för utlandsarbetare inom Evangeliska Frikyrkan.
21/10 digital föreläsning på global konferens i Chiang Mai om och för Third Culture Kids.

 

Ulrika Ernvik
familjegladje.se

ulrika.ernvik@gmail.com